Limträ

Limträ är ett material som är minst lika populär som stål i Sverige när det gäller bärande konstruktioner för idrottshallar med stora spännvidder. Detta är ett vackert, naturligt och miljövänligt material. Styrka i kombination med låg egen vikt, hög brandsäkerhet, enkel bearbetning, hög prefabriceringsgrad av limträkonstruktioner, beständighet i fuktiga miljöer gör att materialet passar perfekt för ishallar, simhallar, friidrottshallar mm. Samtidigt är byggande med användning av limträ fortfarande mycket begränsat i Ryssland. 

Alla våra projekt av idrottsanläggningar är baserade på bärande limträkonstruktioner som tillverkas av Martinsons Byggsystem.