Projekt

Vår lista över framgångsrika projekt

 • Ishall Muromets
 • Universal Sport Complex


Ishall Muromets 

Detta projekt inspirerades av en enkel ishall i Sunderbyn utanför Luleå. Förebilden i Sunderbyn byggdes till stora delar av lokala ishockey entusiaster och motsvarar perfekt till de riktlinjer som sätts upp av Rysslands Statliga program för utveckling av idrott: den är enkel, funktionell, kostnadseffektiv och kan uppförs på kort tid.

Den enkla konstruktionen gör att projektet kan på ett enkelt sätt modifieras invändigt med hänsyn till lokala behov vilket är viktigt med tanke på seriegenomföranden.

Ishallen har en fullskalig isbana 31x60 m, samt två inbyggda våningar med en rymlig kafe, en lokal för träning av konståkare, styrketräningshall, omklänningsrum, lagförråd, personallokaler, en garage för ismaskin mm.

Den första ishallen av Muromets serien invigdes i Murom i februari 2011. 


Under 2010 levererade NetSL AB en komplett monteringsfärdig konstruktion för ishallsbyggnad, som innehöll Martinsons limträstomme, Plannjas väggelement, takkonstruktion med tillbehör, Welands trappor mm.

Projektet blev prisbelönat vid en allrysk arkitekttävling för den bästa iddrottsanläggningen för bred idrott arrangerad av Rysslands idrottministerium.
Universal Sport Complex

Som förebild för detta projekt valde man Nolia hallen i Umeå. Anledningen till det var att Nolia hallen ligger i Västerbotten vars klimatiska förhållanden liknar de som råder i Murmansk län där projektet skulle realiseras.

Universal Sport Complex är fokuserad på träning och tävlingar inom friidrott och bollspel:
 • Löpning, höjd- och längdhopp, trestegshopp, kulkastning mm 
 • minifotboll, voleyboll, basket, tennis, handboll 
 • styrketräning 
 • kampsporter 
 • gymnastik 
 • dans 
  
Anläggningen har läktare för 600 åskådare och kan samtidigt ta emot upp till 150 idrottsmän. Hallen är anpassad för att genomföra tävlingar på nationell och internationell nivå, kulturevenemang, mässor mm. Stor vikt vid projektering fästes vid anpassning av anläggningen till behov av rörelsehindrade personer, minskning av energiförbrukning och automatisk drift för att dra ner personalkostnader.

Huvudmått och parametrar: 
 • Plandimensioner 111 x 66,5 m 
 • Höjd till bärande konstruktioner 10 m 
 • Bärande konstruktion av limträ 
 • Ytterväggar av prefabricerade ”sandwich”-element 
 • Takkonstruktion – Plannja TOR-tak 
 • Service del som innehåller alla nödvändiga lokaler för idrottare och personal 

Projektet blev prisbelönat vid en allrysk arkitekttävling för den bästa iddrottsanläggningen för bred idrott arrangerad av Rysslands idrottministerium.