Tjänster

NetSL AB är konsulter inom byggbranschen. 
 
Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, bl. a 
  • marknadsföring och förmedling 
  • projektledning 
  • logistik och tullhantering 
  • kommunikation och tekniska översättningar 
 
Vår affärsidé är att driva internationella projekt. Vi är till för att hjälpa våra partners igenom kulturskillnader, olikheter i affärssed, juridik och språkbarriär. 
 
Genom ett nätverk av svenska projekteringskonsulter och materialleverantörer har vi tillgång till teknisk kompetens och projekteringspersonal som kan erbjuda genomtänkta och tidsbeprövade lösningar. 
 
Genom våra partners i Ryssland har vi möjlighet att anpassa dessa till ryska krav och förutsättningar, att nå ut till potentiella kunder.
 
 

 
 

Marknadsföring och förmedling

Det är sällan en självklarhet för kunder och beslutsfattare i ryska kommuner att man ska projektera och bygga idrottsanläggningar efter svenska förebilder.
 
För att förklara fördelar med de enkla, driftsäkra, och energisnålla objekt vi erbjuder ordnar vi studiebesök för ryska kommunrepresentanter från bygg- och fritidsförvaltningar. Under dessa resor får de möjlighet att se hur anläggningarna fungerar och träffa användare, förvaltare, projektörer och leverantörer av byggkonstruktioner.
 
Vi hjälper även våra svenska partners med arrangemang kring mässor och utställningar i Ryssland, bl.a. Idrottsmässan som hålls årligen i Moskva.
 
 
 

 

 

Projektledning

Arbete i en internationell projekteringsteam som tar fram projekthandlingar för en modern idrottsanläggning med avancerade tekniska system kräver en rejäl samordningsinsats. Projekthandlingar ska bollas fram och tillbaks med synpunkter, ändringar och kompletteringar. Olika kulturella bakgrund, tillvägagångssätt, krav på redovisningsnivåer, skillnader i tekniska bestämmelser och inte minst språket gör detta till ett uppdrag där man ska hålla många bollar i luften.. Efter att ha genomfört flera projekt av detta slag kan vi påstå att vi vet hur man gör! 
Även om slutresultatet av det här arbetet är en bygghandling anpassad till ryska normer och krav visar erfarenheten att ryska byggentreprenörer får en hel del frågeställningar då de ska bygga efter det.
 
Det beror på skillnader i infrastruktur och arbetssätt. Här kommer vi igen in i bilden då NetSL fungerar som en länk mellan den ryska byggarbetsplasen och de svenska konsulterna.
Under projektets gång är vi noga med att följa upp och notera de problemområden och eventuella missuppfattningar som brukar uppstå för att slippa dem i framtida projekt.
 
 

 

Logistik och tullhantering 

I våra projekt satsar vi på att använda oss av de byggnadsmaterial som är välbeprövade i Sverige samtidigt som de är nya och innovativa för Ryssland. 
Det innebär att vi ska kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva leveranser av byggmaterial och konstruktioner till ryska byggarbetsplatser från våra leverantörer i Sverige. 
Det finns många frågor kring transportsamordning och tullhantering som ska besvaras under resans gång. Vi kan svar på dessa frågor och erfarenhet av att lösa dem.
 
 
 
 
 
 

Kommunikation och tekniska översättningar

I sitt verksamhet fungerar NetSL AB som samordnare och kommunikationscentral i ett nätverk av svenska och ryska samarbetspartner. Information av alla möjliga typer på diverse språk kräver skicklig hantering. Vi är medvetna om hur viktigt det är att styra informationsflöde och ordna kommunikationer på ett effektivt sätt och har tioårserfarenhet i detta område. 
 
Med tekniska översättning menar vi inte bara att skriva om svenska projekthandlingar på ryska. Det innebär mycket mer än det
 
  • att anpassa handlingarna till ryska bestämmelser med avseende på både innehåll och redovisningsformer 
  • att fortlöpande aktualisera översatta handlingar så att ingenjörer och arkitekter på båda sidor om gränsen hela tiden har tillgång till de senaste versionerna 
  • att sätta sig in i tekniska frågeställningar och framföra dem på ett sätt som motparten förstår 
  • att se till att regler och rutiner för hantering av CAD-ritningar följs av alla deltagare i processen