Tjänster‎ > ‎

Samordning och kommunikation

Arbete i en internationell projekteringsteam som tar fram projekthandlingar för en modern idrottsanläggning med avancerade tekniska system kräver en rejäl samordningsinsats. Projekthandlingar ska bollas fram och tillbaks med synpunkter, ändringar och kompletteringar. Olika kulturella bakgrund, tillvägagångssätt, krav på redovisningsnivåer, skillnader i tekniska bestämmelser och inte minst språket gör detta till ett uppdrag där man ska hålla många bollar i luften..  Efter att ha genomfört flera projekt av detta slag kan vi påstå att vi vet hur man gör!
Även om slutresultatet av det här arbetet är en bygghandling anpassad till ryska normer och krav visar erfarenheten att ryska byggentreprenörer får en hel del frågeställningar då de ska bygga efter det.

Det beror på skillnader i infrastruktur och arbetssätt. Här kommer vi igen in i bilden då NetSL fungerar som en länk mellan den ryska byggarbetsplasen och de svenska konsulterna.

Under projektets gång är vi noga med att följa upp och notera de problemområden och eventuella missuppfattningar som brukar uppstå för att slippa dem i framtida projekt.


Comments