Tjänster‎ > ‎

Tekniska översättningar

Med översättning menar vi inte bara att skriva om svenska projekthandlingar på ryska. Det innebär mycket mer än det.
  • att anpassa handlingarna till ryska bestämmelser med  avseende på både innehåll och redovisningsformer
  • att fortlöpande aktualisera översatta handlingar så att ingenjörer och arkitekter på båda sidor om gränsen hela tiden har tillgång till de senaste versionerna
  • att sätta sig in i tekniska frågeställningar och framföra dem på ett sätt som motparten förstår
  • att se till att regler och rutiner för hantering av CAD-ritningar följs av alla deltagare i processen
Vi ska kunna det vi åtar oss att översätta.Comments