Tjänster‎ > ‎

Transport- och tullhantering

I våra projekt satsar vi på att använda oss av de byggnadsmaterial som är välbeprövade i Sverige samtidigt som de är nya och innovativa för Ryssland.
Det innebär att vi ska kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva leveranser av byggmaterial och konstruktioner till ryska byggarbetsplatser från våra leverantörer i Sverige.

Det finns många frågor kring transportsamordning och tullhantering som ska besvaras under resans gång.

Vi kan svar på dessa frågor och erfarehet av att lösa dem.


Comments