Om oss

NetSL AB grundades i Luleå i 2002.Vision 

Vår ambition är att omvandla skillnader inom kultur och teknik mellan Sverige och Ryssland till fördelar för samarbete inom framgångsrika byggnadsprojekt.


Verksamhet

Företagets affärside är att ta tillvara svenska kunskaper och erfarenheter inom projekterings- och byggande av idrottsanläggningar för bred idrott för att omsätta dem i byggprojekt i Ryssland. NetSL AB fungerar som samordnare och kommunikationscentral i ett nätverk av svenska och ryska projekteringskonsulter och byggmaterialleverantörer som samarbetar för att skapa moderna, funktionella och kostnadseffektiva idrottsanläggningar för den ryska marknaden.

Svenska konsulter har stora erfarenheter inom projektering av enkla, energisnåla och driftsäkra idrottsanläggningar som är till för alla i samhället oberoende av social ställning och inkomst. Under senare åren har efterfrågan på sådana lokaler i Ryssland ständigt ökat. Det är en utgångspunkt för det samarbete och de projekt som NetSL AB bedriver tillsammans med sina svenska och ryska partners. Vi satsar på de typer av idrottsanläggningar som är mest efterfrågade i ryska kommuner: ishallar, friidrottshallar, simhallar.


Limträ

Limträ är ett material som är minst lika populär som stål i Sverige när det gäller bärande konstruktioner för idrottshallar med stora spännvidder. Detta är ett vackert, naturligt och miljövänligt material. Styrka i kombination med låg egen vikt, hög brandsäkerhet, enkel bearbetning, hög prefabriceringsgrad av limträkonstruktioner, beständighet i fuktiga miljöer gör att materialet passar perfekt för ishallar, simhallar, friidrottshallar mm. Samtidigt är byggande med användning av limträ fortfarande mycket begränsat i Ryssland.

Alla våra projekt av idrottsanläggningar är baserade på bärande limträkonstruktioner som tillverkas av Martinsons Byggsystem.